- Advertisement -

各位,今天放工時,終於途經此區,我立即就拿出我的SX833充當相機,影返之前介紹比你地既食店d相,全部已經更新哂,你地可以去返之前D網誌度看看。


另外,有些地名需要改正,一直我說的大堂斜巷,其實真名叫”大堂巷”(所以網誌經已更正了),大堂斜巷係另一條(見上面的手繪地圖)。

本來我想影埋002所介紹的第一檔魚蛋檔,可惜佢今天又休息,所以沒影到。但我就特意你看看佢叫乜名,原來叫”陳林記”,我食左咁耐都唔知佢叫乜名,真係攪笑。

上面的手繪地圖是我畫出來的,比較核突,但明確標明街名、位置以及方向,大家仔細留意一下啦!
但006的金寶其實都係附近,應該係地圖的左邊大堂街箭頭行下去就見到啦!
(因為我驚d字太細,所以唔敢畫得咁仔細,否則乜字都睇唔到!)

下圖是從土木實驗室影返過去廣場,看看,真係有十字架ga,我冇扼你地ga,唔係淨係得個名ga!

編/攝:阿乃

環球旅人&旅居 總編輯|一名旅遊編輯、旅遊達人,也是朋友的旅遊顧問及澳門旅遊導賞。曾任藝術中心主任、網絡電台及電視台總監、雜誌編輯、平面設計、博物館策展及導賞...... 2005年開始寫作,於2012年投身製作網路電台及視頻的旅遊節目,並創立了澳門首個-網上旅遊媒體「環球旅人」,更於2020年出版「旅報」電子月報、「旅居」電子旅遊雜誌。(聯繫、合作或邀約:[email protected]

發表迴響