- Advertisement -

大家有冇試過Jet Lag?
有冇試過搭展途機後覺得好sleepy,導致打亂哂d行程?
我興幸我坐過咁多次飛機都未試過,haha~~

究竟什麼是Jet Lag呢?
如果你係短時間橫越多個時區,由於身體的生理時鐘未能適應目的地的時間轉變,便會出現時差反應(Jet Lag)。其實一般症狀包括易累、失眠、頭痛、食慾不振等。
而大部分往西飛的旅客會較往東飛的旅客少出現Jet Lag,因為往西飛即(時間延長),而往東飛即(時間縮短)。

為什麼有人沒有出現Jet Lag呢?
其實並非每一個人會出現,但經常失眠,或常搭飛機穿梭的大商家、商務人士等,會較容易出現此情況!
當然短途機是不會出現此問題的。

如何避免Jet Lag呢?
參照了一些旅遊書籍後,他們建議了以下應對方法:
出發前要有充足睡眠;做足旅遊準備,不要急急忙忙。
在航機上要不時補充水份,因為機艙中空氣較乾燥,加速水份流失;不時走動及做一些簡單伸展活動。
到達後如是日間,應儘量保持清醒,繼續行程,等到晚上才睡覺。

在航機上儘量不要服食安眠藥,以及喝酒、咖啡等刺激性飲料,應保持平常作息進食習慣,切忌暴飲暴食。雖然你係有畀錢,又知道長途機可提供少量杯麵,那也不用一坐長途機就想做”杯麵黨”掛?

另外,英國航空公司一項有關Jet Lag的調查報告,也提出了一條方程式,助旅客計算抵埗後精神最差的時間:
平日起床時間 – 3小時 + 時差 = 目的地最疲憊時間 (答案的前後1小時就是)
如起床時8:00am,目的地是紐約,時差為-13小時了。
那方程式就是:上午8時 – 3小時 +(-13小時) = 下午4時   (即下午3時至5時是最疲倦時間)

其實我覺得冇乜大用,因為計了出來都沒有什麼可改善,對吧!

(以上部分資料摘自U Magazine)
編/攝:阿乃

環球旅人&旅居 總編輯|一名旅遊編輯、旅遊達人,也是朋友的旅遊顧問及澳門旅遊導賞。曾任藝術中心主任、網絡電台及電視台總監、雜誌編輯、平面設計、博物館策展及導賞...... 2005年開始寫作,於2012年投身製作網路電台及視頻的旅遊節目,並創立了澳門首個-網上旅遊媒體「環球旅人」,更於2020年出版「旅報」電子月報、「旅居」電子旅遊雜誌。(聯繫、合作或邀約:[email protected]

發表迴響