- Advertisement -
airfreedom
常常聽到D電台、電視台,甚至報章說開放第幾航權,第幾航權,究竟係乜東東呢?真係好混亂呀!而呢D航權同我地有乜關係呢?原來呢D係影響飛機升降、跨越領空及落地等,所以有時我地聽到有D航空公司同我地講,冇機直飛呀,一定要去邊度邊度轉機,你問邊間航空公司都一樣,因為航權是地區與地區之間的協定。而家就等我地了解一下佢啦!

第一航權:領空飛越權。一國或地區的航空公司不降落而飛越他國或地區領土的權利。例如:北京—紐約,中途飛越日本領空,那就要和日本簽訂領空飛越權,否則只能繞道飛行。
第二航權:技術降落權。一國或地區的航空公司在飛至另一國或地區途中,為非營運理由而降落其他國家或地區的權利,諸如維修、加油。例如:上海—芝加哥,由飛機機型的原因,不能直接飛抵,中間需要在安克雷奇加油,但不允許在安克雷奇上下旅客和貨物。
第三航權:目的地下客權。某國或地區的航空公司自其登記國或地區載運客貨至另一國或地區的權利。例如:北京—東京,日本允許中國民航承運的旅客在東京進港。
第四航權:目的地上客權。某國或地區的航空公司自另一國地區載運客貨返回其登記國或地區的權利。例如:北京—東京,日本允許旅客搭乘中國民航的航班出境,否則中國民航只能空載返回。
第五航權:中間點權或延遠權。某國或地區的航空公司在其登記國或地區以外的兩國或地區間載運客貨,但其班機的起點與終點必須為其登記國或地區。也就是說,第五航權是要和兩個或兩個以上的國家進行談判的。以新加坡航空公司的貨機為例,它執飛新加坡經中國廈門、南京到美國芝加哥的航線,並在廈門、南京擁有裝卸國際貨物的權利。
第六航權:橋樑權。某國或地區的航空公司在境外兩國或地區間載運客貨且經其登記國或地區(此為第三及第四自由的結合)的權利。例如:倫敦—北京—漢城,國航將源自英國的旅客運經北京後再運到南韓。
第七航權:完全第三國運輸權。某國或地區的航空公司完全在其本國或地區領域以外經營獨立的航線,在境外兩國或地區間載運客貨的權利。即在境外接載客運而不用返回本國。例如:倫敦—巴黎,由漢莎航空公司承運。
第八航權:境內運輸權。某國或地區的航空公司在他國或地區領域內兩地間載運客貨的權利(境內經營權)。例如:捷特航空的德里-阿布達比-吉達定期航班飛行
第九航權:完全境內運輸權:在協議國內的兩個或以上機場間的航線,無須涉及本國。例如:新加坡的航空公司:新山-檳城的國內航線。

LH-PolicyBrief-October-2012-Traffic-rights

 


編輯聲明
=================================================
環球旅人:BJM
Official Website:http://travelblogosphere.com
Facebook:http://www.facebook.com/TravelBlogosphere/
Soundcloud:http://soundcloud.com/benjaminlife
=================================================
創用 CC 授權條款  環球旅人部落由Benjamin製作,版權所有。
創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。
環球旅人&旅居 總編輯|一名旅遊編輯、旅遊達人,也是朋友的旅遊顧問及澳門旅遊導賞。曾任藝術中心主任、網絡電台及電視台總監、雜誌編輯、平面設計、博物館策展及導賞...... 2005年開始寫作,於2012年投身製作網路電台及視頻的旅遊節目,並創立了澳門首個-網上旅遊媒體「環球旅人」,更於2020年出版「旅報」電子月報、「旅居」電子旅遊雜誌。(聯繫、合作或邀約:[email protected]

發表迴響