- Advertisement -


寫意自助遊通常都是1人行 或 2人行。

但一大班人的自助遊的話,以下數目比較好:
4人、6人(最好是不多於8人之內)
—因為3人比較少房可住3人,如果找到房間的話也可以。
—因為4人應該是較好,人不多不少,房又易分配。
—6人就基本飽和啦,再多d人的話,要求就會多,問題就多,分歧亦都多。

其實一班人自助遊最忌就係以下的事項:
1.事前團友未作好溝通、未達成一致共識—–>攪到旅途不愉快
2.資料及行程準備不足—————————–>引致經常出錯,大家容易有爭執
3.旅途中出現兩個不同取向———————–>引致分開兩team玩,不歡而散
4.分開去目的地or返原居地———————–>咁不如分開玩啦,開頭已經唔一致啦
咁樣好多時攪到唔係咁愉快囉!乜mood都冇哂,而且有時會好掃興。

所以我提議如果我似咁,成日都一班5,6個自助遊的話,在計劃所有野之前先要做:
1.問埋所有人去果個想做乜?一定要去邊?有冇特別野要買?之類
2.計劃行程前開一次會,將所有人想去的要求及目的都講出來,之後大家一齊去妥協及達成共識先
3.之後就plan一個可以遷就哂大部分主要要求的plan,再給佢地睇睇
4.plan好行程之後,應根據各人的取向分配不同的工作,如A找東京區的食店、B找交通路線安排、C找入場費及特別優惠、D負責整理資料……

人人都分工合作,咁樣的話個個都負責旅程一部分,唔駛跟人去完之後自己都係唔識行,又可以大家互相補助,去完次後就下次都可以自己去啦。咁樣絕對係好玩好多!
同埋覺得好有成功感的,因為自己都有參與計劃!
 

文:阿乃

環球旅人&旅居 總編輯|一名旅遊編輯、旅遊達人,也是朋友的旅遊顧問及澳門旅遊導賞。曾任藝術中心主任、網絡電台及電視台總監、雜誌編輯、平面設計、博物館策展及導賞...... 2005年開始寫作,於2012年投身製作網路電台及視頻的旅遊節目,並創立了澳門首個-網上旅遊媒體「環球旅人」,更於2020年出版「旅報」電子月報、「旅居」電子旅遊雜誌。(聯繫、合作或邀約:[email protected]

發表迴響